select View
foto

SUPER GUARD

SUPER GUARD (ซุปเปอร์ การ์ด) ใช้ป้องกันสนิมชิ้นงานโดยการจุ่ม สเปรย์ หรือใช้ทา หลังจากผ่านน้ำมันหล่อเย็นหรือน้ำยาทำความสะอาด

- สามารถไล่น้ำและความชื้นออกจากชิ้นงานได้ดี

- ให้ฟิล์มที่บางมากง่ายต่อการทำความสะอาด

- สามารถใช้ได้ดีในที่ร่มและกลางแจ้ง

PRICE:0.00 ฿
foto

POWER HOT OIL 32

POWER HOT OIL 32 (พาวเวอร์ ฮอท ออยล์) เป็นน้ำมันถ่ายเทความร้อนคุณภาพสูง

- ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดพาราฟินิค คุณภาพดี

- ผสมกับสารป้องกันการรวมตัวกับออกซิเจนใน อากาศ จึงช่วยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

- ต้านทานความร้อนได้ดี ไม่สลายตัวง่ายที่อุณหภูมิ สูง ระเหยตัวยาก และสามารถใช้งานได้ยาวนาน

PRICE:0.00 ฿