select View
foto

TAURUS GEAR ISO 100, 150, 220, 320, 460

TAURUS GEAR (ทอรัสเกียร์) ISO 100, 150, 220, 320, 460 น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมคุณภาพสูง

- ผสมสารเพิ่มคุณภาพ EP ช่วยรับแรงกดสูงและ Anti- Wear ป้องกันการสึกหรอดีเยี่ยม

- มีสารป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดฟองในระบบ ได้ดี

- ทนความร่อนสูง ป้องกันการเกิดสนิมและการเกิด คราบตะกรันในระบบ

-ใช้กับระบบเกียร์เปิดและเกียร์ปิดในอุตสาหกรรมทั้ง ระบบหมุนเวียน และระบบสเปรย์ 

- ผ่านมาตรฐานสูงของ U.S.STEEL และ AGMA

PRICE:0.00 ฿